E 1500 N

NETZTEIL NT 1.5A-24V HS * 24 V电源,用于安全顶帽安装

Netzteil NT 1,5 A-24 V HS Netzteil NT 1,5 A-24 V HS
  • 安装快速简便
  • 小尺寸的强大电源
联系我们

应用领域

  • 用于安装在上置滑尺上
  • 用于提供 24 V 驱动器和控制单元

产品说明书

NETZTEIL NT 1.5A-24V HS
尺寸 35 x 90 x 58 mm
输出电压 24 V DC
输出电流(最大) 1.5 A
工作电压 230 V AC
材质 塑料
防护等级 IP20

型号和附件

联系方式

盖泽技术支持 4006909003 建筑师热线 +86-22-8689-2532