Perlan 140 木墙安装

Perlan SoftStopDuo 套装,双侧缓冲 * Perlan SoftStopDuo 两侧均带有缓冲装置,最大门扇重量为不超过80 千克

Perlan SoftStopDuo Set Perlan SoftStopDuo, beidseitig gedämpft, bis 80 kg
  • 活动门扇在相应打开或关闭的终端位置处的吸入式缓冲制动
联系我们

应用领域

  • Perlan平移门配件
  • 用于两侧均带有缓冲的平移门扇
  • 用于宽度为750-1290 mm的门扇
  • 适用于重量不超过 80 kg的门扇

产品说明书

Perlan SoftStopDuo 套装,双侧缓冲
门扇重量(最大) 80 kg
门扇宽度(最小) 750 mm
门扇宽度(最大) 1290 mm

型号和附件

联系方式

盖泽技术支持 4006909003 建筑师热线 +86-22-8689-2532