E 250

E 250 NT NSK-S 控制台转接头 用于 Schüco 天窗上安装 E 250 NT 螺杆开窗器

支架 E 250 NT NSK-S 适配器
  • E 250 NT NSK 控制台可单独选购
联系我们

应用领域

  • Schüco AWS57 RO 型天窗的副关闭边缘安装

型号和附件

联系方式

盖泽技术支持 4006909003 建筑师热线 +86-22-8689-2532