GEZE Systemlösungen - Individuelle GEZE SecuLogic Zutrittskontrolle

“安全服务” — 永远适合又随时可以扩展

系统解决方案

盖泽的 GEZE SecuLogic 门禁系统,一步步贴合安全构思的规模,逐级满足各项要求。盖泽总有适合您的系统!

 

系统解决方案

基本系列

个性系列

通过网络接入

*

识别器数量

1

*

警报/门监控

 

*

时间控制和计划

*

员工人数

20

*

门单元的最大数量

1

*

                *  根据要求